Tillverkning

DEN GAMLE FABRIK har tillverkat marmelad av de finaste frukter och bär i 175 år. Det gör att vi bättre än någon annan kan det gamla ursprungliga syltningshantverket som vi fortfarande arbetar med.

DEN GAMLE FABRIK tillverkar sin marmelad i öppna grytor precis som förr i tiden. Vår marmelad tillverkas under kokning och därefter hälls den varsamt i glasburkar. Därmed bibehåller råvarorna sin naturliga smak, och bären och fruktbitarna bevaras på bästa sätt.